Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (BS)


Beschrijving van het competentieprofiel

Het competentieniveau Basiskennis opsporing ontplofbare oorlogsresten geldt voor personen die in het OOO werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals machinisten en grondwerkers. In het CS-OOO wordt onder het OOO werkgebied verstaan: het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden word verricht. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Basiskennis OOO staan in bijlage II van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument ETT Basiskennis VOMES van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis explosieve stoffen. 
  • Basiskennis van de uiterlijke kenmerken van OO. 
  • Basiskennis van de gevaren van OO.
  • Aanpak en uitvoering van OOO-projecten / hoofdlijnen van het CS-OOO.   
  • Veiligheidsregels in OOO-projecten.

Entree-eisen

Voor Basiskennis OOO geldt geen ervaringseis. Voor Basiskennis OOO wordt u niet getoetst aan de exameneisen voor Basiskennis VOMES. Voor alle andere competentieniveaus is dat wel het geval. 


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen Basiskennis OOO bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Voor het maken van het theorie-examen is twee uur beschikbaar. Tijdens het theorie-examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt. De cesuur is 70%.  


Het examen wordt maandelijks afgenomen op onze examenlocatie in Meteren. U kunt ook een in-company examen aanvragen. Direct inschrijven

Bekijk hier ons examenaanbod en schrijf u direct in.


Examenoverzicht

Documenten
Basiskennis OOO
Interpretatiedocument Basiskennis OOO
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.