Basiskennis Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen (BV)


Beschrijving van het competentieprofiel

Iedereen die werkzaamheden verricht met explosieve stoffen, maar voor wie geen registratieplicht bestaat op de competentieniveaus, moet zijn geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen op het competentieniveau Basiskennis VOMES.

Het gaat bijvoorbeeld om personen die in een geconditioneerde testomgeving explosieven testen en keuren, assistenten van de diverse springmeester competentieniveaus en om begeleiders van honden die explosieve stoffen en/ of vuurwerk detecteren. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Basiskennis VOMES staan in bijlage I van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument ETT Basiskennis VOMES van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis explosieve stoffen. 
  • Basiskennis veilig om gaan met explosieve stoffen 

Entree-eisen

Voor Basiskennis VOMES geldt geen ervaringseis. 


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen Basiskennis VOMES bestaat uit een theorie-examen van 20 meerkeuzevragen.


Voor het maken van het theorie-examen is anderhalf uur beschikbaar. Tijdens het theorie-examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt. De cesuur is 70%.  


Het examen wordt maandelijks afgenomen op onze examenlocatie in Meteren. U kunt ook een in-company examen aanvragen. Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.