Praktijkexaminatoren

Hieronder treft u een overzicht aan van door de Stichting Examinering VOMES benoemde praktijkexaminatoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen praktijkexaminatoren OO en praktijkexaminatoren Spring -en schietmeesters. Klik hier voor het plannen van praktijkexamens OO.


Praktijkexaminatoren OO

Naam examinator

G. Asveld
J. Barnhoorn
M. van Sermondt
S.Jonkers
F. Barink
V. Schutte
G. Tanalepy
S. Rozema
A. Rijpers


Praktijkexaminatoren Spring -en schietmeesters

Naam examinator
J. Uittenboogaard
B. Groeneveld
    


Voordragen praktijkexaminatoren

Praktijkexaminatoren worden op voordracht van de examencommissie benoemd door het bestuur. U kunt bij interesse aanmelden via het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door de kandidaat examinator. Na ondertekening graag e-mail toezenden aan het secretariaat. Zie voor de benoemingsprocedure EXA-VOMES.007.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.