Privacyverklaring Stichting Examinering VOMES

Uw privacy is voor Stichting Examinering VOMES van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij die altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Examinering VOMES allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.


De Stichting Examinering VOMES is de onafhankelijke examenstructuur voor het examineren van alle competenties die Veilig werken met Explosieven stoffen en Ontplofbare Oorlogsresten opsporen. De stichting is aangesteld als Examen instelling zoals bedoeld in het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieven stoffen. Personen kunnen bij de Stichting Examinering VOMES examen afleggen.


Inschrijven en deelnemen aan een examen

Wanneer u kandidaten bij ons aanmeldt voor en u of de door u aangemelde kandidaten deelneemt aan een examen bewaren wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, adres gegevens, contactgegevens en contactpersoon van het bedrijf waar de kandidaat voor werkt, dan wel voor het bedrijf waardoor de kandidaat wordt aangemeld. Van de kandidaat bewaren we de volgende gegevens: naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, type examen, certificaatnummer bij het behalen van het examen, in welke taal uw het examen maakt en de resultaten van uw examen. Bij de aanmelding verklaart de ondertekenaar als aanmelder dat het aanmeldingsformulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt en dat de examenresultaten mogen worden gedeeld met de aanmelder.


Inplannen van de kandidaten

Bedrijven kunnen de examens voor hun kandidaten inplannen via de aanmeldingsformulieren. Hierbij verwerken wij de bedrijfsnaam, adresgegevens contactgegevens, naam contactpersoon en aanspreektitel. Van de kandidaten verwerken wij de naam, de geboortedatum en het mailadres. Van de examinatoren verwerken wij de bedrijfsnaam, contactgegevens, naam contactpersoon en aanspreektitel.


Doel en bewaartermijn

Bovenstaande persoonsgegevens hebben wij nodig vanwege het contract die we met u of met het bedrijf waardoor u wordt aangemeld sluiten, zodat we kunnen examineren. Daarnaast vragen we vooraf in de aanmeldprocedure uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw deelname is afgelopen en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Informeren

Wij willen u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen, dit doen wij voornamelijk per post, e-mail en soms per telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze correspondentie. In elke brief staat hoe dat moet, elke e-mail bevat een afmeld-link, en u kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen.

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • verstrekking van uw gegevens in een csv bestand.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Stichting Examinering VOMES

Rijksstraatweg 69

4194 SK Meteren

0345-471394

info@vomes-examinering.nl


Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Consent Management Platform - CookieFirst.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.