Bestuur

Het bestuur van Stichting Examinering VOMES is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en het financieel beheer. Het bestuur bestaat uit de volgende personen. 


G. (Guus) van Vessem (onafhankelijk voorzitter)

F.A.L. (Nand) de Galan (secretaris / penningmeester)


Examencommissie

De Examencommissie is ingesteld door het bestuur.  Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke Examencommissie. De Examencommissie stelt de voor examinering vereiste normdocumenten en reglementen vast. Het bestuur keurt deze goed. De Examencommissie bestaat uit de volgende personen. 


H. Kok (voorzitter)

L. Berghmans (onderwijskundige, vakgroep S-werkvelden) 

J. Fiers (vakgroep OOO)


Werkkamers

De Examencommissie wordt ondersteund voor twee werkkamers.


Werkkamer VOMES: J. Uittenboogaard en F. Janssen

Werkkamer OOO: J. Fiers, D. Hensing, D. Meisner en A. Meijers


Praktijkexaminatoren

Voor het afnemen van praktijkexamens worden door het Bestuur examinatoren benoemd.  U kunt hier een overzicht van de praktijkexaminatoren vinden.


Adviesraden

Er zijn de volgende twee adviesraden ingesteld. 


De Adviesraad Bedrijven adviseert het bestuur. De Adviesraad Opleiders adviseert de examencommissie en de Werkgroepen examinering. 

In de Adviesraad Opleiders is nog in oprichting.

De Adviesraad Bedrijven is nog in oprichting.


Secretariaat  

Examenleiders: M. Maas, M. Versteeg-Taks, C. Honkoop en M. Uding  

Contact

Heeft u vragen of komt u er niet uit?

Wij helpen u graag.

 

0345-471394       Stuur een mail

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.