Senior deskundige OOO

Beschrijving van het competentieprofiel

Het hoogste deskundigheidsniveau is die van Senior OCE-deskundige. Deze functionaris is de eindverantwoordelijke voor het OO deel binnen het project. De Senior deskundige OOO heeft naast kennis van OO uit WOII ook kennis van munitie van voor en na WOII. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Senior deskundige OOO staan in bijlage V van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument ETT Senior deskundige OOO van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis VOMES.
  • Grondige kennis over regelgeving voor het opsporen van OO
  • Kennis over explosies en explosieve stoffen.
  • Grondige kennis van OO en van munitie van voor en na WOII (algemeen, hoofdsoorten en herkenning).
  • Grondige kennis over het opsporingsproces en het CS-OOO.
  • Kennis van vernietigen van OO.

Het examen Senior deskundige OOO omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Senior deskundige OOO geldt een ervaringseis van minimaal 3 jaar werkzaam als Deskundige OOO. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan. De examenkandidaat dient vooraf te beschikken over een registratie op het competentieniveau Deskundige OOO


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Senior deskundige OOO bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

  1. Theorie-examen (67 meerkeuzevragen en 13 open vragen); 
  2. Praktijkexamen (2 examenopdrachten); 
  3. OO-identificatie examen (15 artikelen).

Het theorie examen duurt maximaal 3 uur. Voor het praktijkexamen heeft u 2 uur de tijd en het OO identificatie examen duurt maximaal 3 uur.

Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage V van het Registratieschema.Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.