Springmeester Onder Water (OW)


Beschrijving van het competentieprofiel

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt op competentieniveau Springmeester OW op of onder de waterspiegel van open wateren waarbij de springlading een schokgolf veroorzaakt die zich door het water voortplant. Het gaat hierbij om springwerken die meestal worden uitgevoerd in open wateren met als doel het opruimen van hindernissen, fragmenteren van gesteente in rotsbodems en het uitdiepen van vaargeulen en havens, door het verwijderen van rots drempels en klippen, het springen van geulen voor pijpleidingen of kabels, opruimen van hindernissen bij caissonfunderingen, bergen van scheepswrakken en het opruimen van hindernissen of bouwdelen uit metselwerk, beton, gewapend beton, staal of hout. De werkzaamheden van een Springmeester onder water vinden meestal meer dan 1 meter onder de wateroppervlakte plaats en worden vaak uitgevoerd met behulp van een duiker. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor  meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Springmeester OW staan in bijlage X van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument Springmeester OW van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

 • Basiskennis VOMES.
 • Kennis hebben van technologie van het gebruik van springstoffen onder water.
 • Kennis hebben van springstoffen voor toepassing onder water.
 • Kennis hebben van de toepassingsmogelijkheden van ontstekingsmiddelen onder water.
 • Kennis hebben van het beheersen van de gevaarlijke schokgolf van springstof onder water.
 • Kennis hebben van gevarenzones bij het gebruik van springstoffen onder water.
 • Kennis hebben van het bepalen van de benodigde hoeveelheid springstof voor springwerken onder water.
 • Kennis hebben van het gebruik van springstoffen voor het springen van ijs.
 • Kennis hebben van veiligheidsregels met betrekking tot het gebruik van springstof en ontstekingsmiddelen onder water.

Het examen Springmeester OW omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Springmeester OW geldt een entree-eis van het hebben van een registratie Springmeester 1.  


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Springmeester OW bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

 1. Theorie-examen (60 meerkeuzevragen); 
 2. Praktijkexamen (beoordeling portfolio en portfoliogesprek). 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage X van het Registratieschema.


Het theorie examen duurt maximaal 3 uur. na het behalen van het theorie examen krijgt het verzoek om uw portfolio op te stellen en in te dienen bij het secretariaat. dat wordt schriftelijk beoordeeld waarna u ingepland wordt voor het portfoliogesprek. Voor het praktijkexamen heeft u een maximaal 45 minuten durend portfoliogesprek. 


Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. Het portfoliogesprek vindt tevens plaats op onze examen locatie in Meteren.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.