Praktijkexamen

De examens voor Assistent-, Senior- en Deskundige OOO omvatten ook een praktijkexamen. De kandidaten krijgen twee praktijkopdrachten betreffende detectie, benadering (met identificatie) op het niveau dat wordt getoetst. Op dezelfde dag wordt ook het examenonderdeel OO-herkenning of OO-identificatie afgetoetst. 


Hoe werkt het?

  • Zie voor de praktijkexamenopdrachten het Document Eind- en Toetstermen en / of de opdrachtformulieren onder documenten. De kandidaat wordt gevraagd om de opdrachten vooraf zorgvuldig door te lezen, inclusief de instructies.
  • De kandidaat dient uiterlijk 3 weken van te voren aangemeld te zijn voor zijn praktijkexamen.
  • De kandidaat dient gebruiksgerede detectoren (inclusief toebehoren) mee te nemen. De deelnemer / kandidaat wordt aanbevolen om daags voor het praktijkexamen de werking en compleetheid van detectoren en hulpmiddelen goed te controleren en desnoods reservemiddelen mee te nemen!
  • De examenleider draagt zorg voor de voor het afnemen van het examen benodigde documenten.
  • Zie hieronder voor de nadere toelichting op het plannen van praktijkexamens en de inzet van praktijkexaminatoren. 
  • Kijk in de planningsmodule naar de beschikbaarheid van de examenlocatie en meldt u dan aan.
  • U ontvangt vervolgens van het secretariaat per e-mail bericht voor akkoord. Pas na akkoord van het secretariaat is de aanmelding definitief. 
  • Praktijkexamens worden afgenomen door twee praktijkexaminatoren, welke niet betrokken mogen zijn geweest bij de opleiding van de desbetreffende examenkandidaat.
  • Twee examinatoren kunnen slechts één kandidaat tegelijkertijd examineren.
  • Praktijkexamens worden namens de Examencommissie voorbereid en begeleid door een Examenleider van het secretariaat. Het secretariaat / de Examenleider regelt het examen, houdt toezicht op het examen en verwerkt de examenresultaten.

Voordragen en benoemen van praktijkexaminatoren

Praktijkexaminatoren worden op voordracht van de examencommissie aangesteld door het bestuur. Geïnteresseerden kunnen praktijkexaminatoren voordragen met behulp van het aanmeldingsformulier dat opgevraagd kan worden bij het secretariaat. Het aanmeldingsformulier dient te worden ondertekend door de werkgever en de kandidaat examinator.  Na ondertekening graag per e-mail toezenden aan het secretariaat. Zie voor de benoemingsprocedure EXA-VOMES.007a.


Direct inschrijven

Bekijk hier ons examenaanbod en schrijf u direct in.


Examenoverzicht

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.