Assistent deskundige OOO


Beschrijving van het competentieprofiel

Een persoon die zich wil bekwamen in het opsporen van ontplofbare oorlogsresten begint als Assistent deskundige OOO. Het accent van dit competentieniveau ligt op het uitvoeren van detectie. De Assistent deskundige OOO werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de Deskundige OOO. Een uitzondering hierop is het non-realtime detecteren. Dit mag onder voorwaarden (zie CS-OOO) door twee Assistent deskundigen OOO worden uitgevoerd. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Assistent deskundige OOO staan in bijlage III van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument ETT Assistent deskundige OOO van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis VOMES.
  • Algemene kennis over explosies en explosieve stoffen.
  • Kennis van OO (algemeen, hoofdsoorten en herkenning).
  • Algemene kennis over het opsporingsproces en het CS-OOO.

Het examen Assistent deskundige OOO omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Assistent deskundige OOO geldt geen ervaringseis. De examenkandidaat hoeft vooraf ook niet te beschikken over een registratie op het competentieniveau Basiskennis OOO. 


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Assistent deskundige OOO bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

  1. Theorie-examen (70 meerkeuzevragen); 
  2. Praktijkexamen (2 examenopdrachten); 
  3. OO-herkenning examen (15 artikelen).

Het theorie examen duurt maximaal 3 uur. Voor het praktijkexamen heeft u 2 uur de tijd en het OO herkenningsexamen duurt maximaal 1 uur.

Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage III van het Registratieschema.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.