Schietmeester


Beschrijving van het competentieprofiel

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt op competentieniveau Schietmeester ten behoeve van geologische verkenning en opsporing of winning van delfstoffen, zoals olie en gas. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Schietmeester staan in bijlage VI van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument Schietmeester van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis VOMES.
  • Kennis van de apparatuur die gebruikt wordt bij springwerken.
  • Kennis van de uit te voeren testen bij springwerken.
  • Kennis hebben van relevante wetten.
  • Kennis van holle ladingen.
  • Kennis hebben van regels voor vervoer en opslag van explosieve stoffen.

Het examen Schietmeester omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Schietmeester geldt geen ervaringseis. 


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Schietmeester bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

  1. Theorie-examen (40 meerkeuzevragen); 
  2. Praktijkexamen (assessment); 
  3. Opbouw portfolio ().

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage VI van het Registratieschema.


Het theorie-examen wordt afgenomen op onze examenlocatie in Meteren.  

Direct inschrijven

Bekijk hier ons examenaanbod en schrijf u direct in.


Examenoverzicht

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.