Springmeester 1


Beschrijving van het competentieprofiel

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt op competentieniveau Springmeester 1 ten behoeve van de sloop van bouwwerken en objecten, waarvan het hoogste punt zich maximaal zes meter boven het omringende niveau bevindt en van afzonderlijke constructiedelen die geen onderdeel vormen van de dragende constructie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de sloop van woningen, kantoren, industriële installaties en andere constructies met meer dan twee wanden. De bouwwerken en objecten die door een Springmeester 1 worden gesloopt kunnen ‘met hun voeten’ in (grond) water staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor bruggen, maar ook voor andere typen bouwwerken en objecten. Daarvoor is geen registratie Springmeester onder water vereist.  Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Springmeester 1 staan in bijlage VII van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument Springmeester 1 van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis VOMES.
  • Kennis hebben van relevante wetten.
  • Kennis hebben van springstofuitwerking op materialen.
  • Kennis hebben van gevaren voor mens en omgeving.
  • Kennis hebben van de categorieën springwerken die vallen onder Springmeester 1.
  • Kennis hebben van het gebruik van slagsnoer.

Het examen Springmeester 1 omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Springmeester 1 geldt geen ervaringseis. 


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Springmeester 1 bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

  1. Theorie-examen (36 meerkeuzevragen); 
  2. Praktijkexamen (beoordeling portfolio en portfoliogesprek). 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage VII van het Registratieschema.


Het theorie examen duurt maximaal 2 uur. na het behalen van het theorie examen krijgt het verzoek om uw portfolio op te stellen en in te dienen bij het secretariaat. dat wordt schriftelijk beoordeeld waarna u ingepland wordt voor het portfoliogesprek. Voor het praktijkexamen heeft u een maximaal 45 minuten durend portfoliogesprek. 


Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. Het portfoliogesprek vindt tevens plaats op onze examen locatie in Meteren.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.