Deskundige OOO

Beschrijving van het competentieprofiel

Een persoon die zich wil bekwamen in het opsporen van ontplofbare oorlogsresten begint als Assistent deskundige OOO en vervolgt zijn ontwikkeling na het voldoen aan de ervaringseis tot Deskundige OOO. Het accent van dit competentieniveau ligt op het identificeren van OO. De Deskundige OOO werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de Senior deskundige OOO. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Deskundige OOO staan in bijlage IIII van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument ETT Deskundige OOO van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis VOMES.
  • Kennis over regelgeving voor het opsporen van OO
  • Algemene kennis over explosies en explosieve stoffen.
  • Kennis van OO (algemeen, hoofdsoorten en identificatie).
  • Algemene kennis over het opsporingsproces en het CS-OOO.
  • Basiskennis van vernietigen van OO.

Het examen Deskundige OOO omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Deskundige OOO geldt een ervaringseis van minimaal 2 jaar werkzaam als Assistent deskundige OOO. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan. De examenkandidaat dient vooraf te beschikken over een registratie op het competentieniveau Assistent deskundige OOO


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Deskundige OOO bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

  1. Theorie-examen (70 meerkeuzevragen en 5 open vragen); 
  2. Praktijkexamen (2 examenopdrachten); 
  3. OO-identificatie examen (15 artikelen).

Het theorie examen duurt maximaal 3 uur. Voor het praktijkexamen heeft u 2 uur de tijd en het OO identificatie examen duurt maximaal 3 uur.

Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage IV van het Registratieschema.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.