Theorie-examens

Het theorie-examen wordt afgenomen volgens de desbetreffende bijlage uit het Registratieschema. Belangrijkste daarin zijn de eind- en toetstermen, waarin staat genoemd over welke onderwerpen examenvragen worden gesteld. Verder staat daarin de toetsmatrijs met de verdeling van de vragen over de eindtermen en de cesuur (de minimale score om een voldoende te halen) opgenomen. 


Door de Stichting VOMES zijn de eind- en toetstermen verder uitgewerkt in een Interpretatiedocument ETT.


Inschrijven, bevestiging en examendatum

  • Inschrijven voor het examen moet plaatsvinden via het aanmeldingsformulier op deze website. 
  • Na inschrijving ontvangt de kandidaat een bevestigingsbrief met de persoonlijke gegevens van de kandidaat, onder vermelding van het competentieniveau en examenonderdeel waarvoor is aangemeld.
  • Als bij de aanmelding ook de examendatum reeds bekend is, bevat de schriftelijke inschrijvingsbevestiging tevens de bevestiging van examendatum en -plaats. 
  • De examenkandidaat dient zich per examenonderdeel aan te melden en ontvangt telkens een schriftelijke inschrijvingsbevestiging. 
  • Facturen worden separaat, normaliter aan het einde van de kalendermaand, toegezonden. 

Praktische informatie

  • De examenkandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie aanwezig te zijn. 
  • De kandidaat dient zich tijdens het examen te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
  • De examenleider zal de opzet, het verloop en de examenregels vooraf mondeling toelichten.
  • Examens worden afgenomen op basis van de desbetreffende bijlage uit het Registratieschema en het Algemeen Examenreglement van de Stichting Examinering VOMES.  Klik hier voor de geldende documenten.  

Lesstof en opleidingen

  • De Stichting Examinering VOMES geeft geen lesmateriaal uit en biedt geen opleidingen aan. Opleiders kunnen opleidingen en lesmateriaal baseren op de eisen in het Registratieschema en het Interpretatiedocument ETT van Stichting VOMES.  Stichting Examinering VOMES is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor lesstofpakketten en opleidingen die worden aangeboden door derden.

Direct inschrijven

Bekijk hier ons examenaanbod en schrijf u direct in.


Examenoverzicht

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.