Springmeester 2


Beschrijving van het competentieprofiel

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt op competentieniveau Springmeester 2 ten behoeve van de sloop van bouwwerken en objecten en van afzonderlijke constructiedelen, die hoger zijn dan 6 meter. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Springmeester 2 staan in bijlage VIII van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument Springmeester 2 van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

 • Basiskennis VOMES.
 • Kennis hebben van bodemtrillingen bij het springen van gebouwen en hoge bouwwerken. 
 • Kennis hebben van verantwoordelijkheden van de springmeester bij het springen van gebouwen en hoge bouwwerken. 
 • Kennis hebben van ontstekingsmethoden bij het springen van gebouwen en hoge bouwwerken. 
 • Kennis hebben van bezwijkmechanismen bij het springen van gebouwen en hoge bouwwerken.
 • Kennis hebben van toe te passen afdekkingen bij het springen van gebouwen en hoge bouwwerken.
 • Kennis hebben van het springen van gemetselde schoorstenen.
 • Kennis hebben van het springen van gewapend betonnen schoorstenen.
 • Kennis hebben van het springen van gemetselde gebouwen.
 • Kennis hebben van het springen van gewapend betonnen gebouwen.
 • Kennis hebben van het springen van torens.
 • Kennis hebben van het springen van bruggen en viaducten.
 • Kennis hebben van de voordelen van het slopen van bruggen en viaducten met explosieven.

Het examen Springmeester 2 omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Springmeester 2 geldt een entree-eis van het in bezit zijn van een registratie Springmeester 1. 


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Springmeester 2 bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

 1. Theorie-examen (75 meerkeuzevragen); 
 2. Praktijkexamen (beoordeling portfolio en portfoliogesprek). 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage VIII van het Registratieschema.


Het theorie examen duurt maximaal 3 uur. na het behalen van het theorie examen krijgt het verzoek om uw portfolio op te stellen en in te dienen bij het secretariaat. dat wordt schriftelijk beoordeeld waarna u ingepland wordt voor het portfoliogesprek. Voor het praktijkexamen heeft u een maximaal 45 minuten durend portfoliogesprek. 


Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. Het portfoliogesprek vindt tevens plaats op onze examen locatie in Meteren.


Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.