Springmeester Industriële Reiniging (IR)


Beschrijving van het competentieprofiel

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen op competentieniveau Springmeester IR gebruikt voor de reiniging van industriële installaties, zoals afvalverbrandingsketels en -ovens. Raadpleeg de website van Stichting VOMES voor  meer informatie over de reikwijdte van de registratieplicht


Waarover gaat het examen?

De exameneisen voor het competentieniveau Springmeester IR staan in bijlage IX van het Registratieschema en zijn uitgewerkt in het Interpretatiedocument Springmeester IR van de Stichting VOMES. De exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. 

  • Basiskennis VOMES.
  • Kennis hebben van de invloed van omgevingstemperatuur en de diverse soorten verontreinigingen.
  • Kennis hebben van industriële installaties en hun specifieke kenmerken.
  • Kennis hebben van springtechnieken en springstoffen.
  • Kennis hebben van te verrichten voorbereidende werkzaamheden.
  • Kennis hebben van te nemen veiligheidsmaatregelen.
  • Kennis hebben van relevante wet- en regelgeving.
  • Kennis hebben van te nemen maatregelen bij onvoorziene omstandigheden.

Het examen Springmeester IR omvat ook de eind- en toetstermen Basiskennis VOMES.


Entree-eisen

Voor de Springmeester IR geldt geen entree-eis.  


Hoe ziet het examen eruit?

Het examen van de Springmeester IR bestaat uit de drie volgende examenonderdelen: 

  1. Theorie-examen (70 meerkeuzevragen); 
  2. Praktijkexamen (beoordeling portfolio en portfoliogesprek). 

Zie voor meer informatie over de drie examenonderdelen Bijlage IX van het Registratieschema.


Het theorie examen duurt maximaal 3 uur. na het behalen van het theorie examen krijgt het verzoek om uw portfolio op te stellen en in te dienen bij het secretariaat. dat wordt schriftelijk beoordeeld waarna u ingepland wordt voor het portfoliogesprek. Voor het praktijkexamen heeft u een maximaal 45 minuten durend portfoliogesprek. 


Het theorie-examen wordt maandelijks afgenomen op onze examen locatie in Meteren. Het portfoliogesprek vindt tevens plaats op onze examen locatie in Meteren.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.