Inschrijven examen Assistent deskundige OOO

Wijzig examen
Examendatum
Aanvang
Vrijdag 08 september 2023
09:00
examendatum
Gegevens aanmelder

Gegevens aanmelder

Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Land *
Gegevens kandidaat

Gegevens kandidaat

Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geboortedatum *
Telefoonnummer (mobiel) *
E-mailadres *
Examen gegevens

Examen gegevens

Type examen

Type examen

Initieel / hercertificering theorie-examen *
Initieel / hercertificering theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Herkansing theorie-examen *
Let op: Voor het praktijkexamen incl. munitie herkenning klikt u op Planningsmodule bovenin de Home pagina

Let op: Voor het praktijkexamen incl. munitie herkenning klikt u op Planningsmodule bovenin de Home pagina

In welke taal wilt u het examen maken *
Kandidaat beschikt over registratie Assistent OOO (alleen bij herregistratie): *
Ondertekening en akkoord,

Ondertekening en akkoord,

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar als aanmelder dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt en dat de examenresultaten mogen worden gedeeld met de aanmelder, zoals beschreven in de {privacyverklaring}. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven {EXA-VOMES.013 (vigerende versie ten tijde van de aanmelding)}.* *
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar als aanmelder dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt en dat de examenresultaten mogen worden gedeeld met de aanmelder, zoals beschreven in de privacyverklaring. Tevens gaat aanmelder/werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven EXA-VOMES.013 (vigerende versie ten tijde van de aanmelding).*
Verzenden
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.